top of page
Søk
  • Sumarum

Utbytte- og formueskatt.

Vurderer du å ta utbytte de neste årene? Da kan det være en fordel å beslutte utbytteutdeling før årsskiftet.Dagens regler tilsier en skatt på 31,68% på utbytte og aksjegevinster.


Forslaget til den nye regjeringa er en økning på 3,52% til 35,2% fra 01.01.2022.


Dette vil også gjelde gevinst ved realisasjon av aksjer på privat hånd, og for aksjer eiet av AS der de realiserte aksjene er utenfor fritaksmodellen, altså ikke innafor EØS område.


Videre er det verd å merke seg at formueskatten er foreslått økt med 0,15%. Det kan derfor medføre et økt behov for utbytte, for å kunne dekke den økte formueskatten.


Ta gjerne kontakt med oss, om du har spørsmål rundt dette, eller andre skatte- og bedriftsfaglige utfordringer.


- Sumarum -

87 visninger0 kommentarer

Comentários


Innlegg: Blog2_Post
bottom of page