Våre ansatte

Gro Husby

Dagleg leder/Autorisert regnskapsfører

Mary Ann Warberg

Autorisert regnskapsfører

Håkon Totland

Skatterådgiver

Javier Araya

Regnskapsfører

Per-Jarle Johansen

Regnskapsfører

Karen Hilda Kloster

Regnskapsfører

Egil Jacobsen

Rådgiver

Karina Koivosalo

Regnskapsfører