top of page
Søk
  • Sumarum

Stå for inndriving av fakturaer sjølv. - Egeninkasso!Bruk av egen innkasso i ein bedrift har fleire fordelar som kan bidra til bedre kontantstrøm og effektiv inndriving av uteståande fordringar. Her er nokre av fordelane med å implementera egen innkasso i bedrifta:


  1. Raskare inndriving: Egen innkasso gjer det mulig for bedrifta å handle raskt når kundar ikkje betalar fakturaene i tide. Dette kan føre til raskare inndriving av uteståande beløp, noko som forbedrer likviditeten til bedrifta.

  2. Reduserte kostnader: Å bruke egen innkasso kan ofte vera kostnadseffektivt samanlikna med å outsource inndrivingsprosessen til ein tredjepart. Dette kan redusere kostnadene som er knytt til inndriving av gjeld.

  3. Kundeforhold: Egen innkasso lar bedrifta halda eit nært forhold til kundane, særleg dei som har ei langvarig og positiv historikk med selskapet. Dette kan bidra til å halda kundeforholda ved like samtidig som ein handterer økonomiske utfordringar.

  4. Kontroll: Ved å handtera inndrivinga internt har bedrifta full kontroll over prosessen. Dette gjev betre oversikt over statusen til uteståande fordringar og muligheten til å tilpassa inndrivelsesstrategien etter behov.

  5. Skreddersydd tilnærming: Egen innkasso gjev bedrifta muligheten til å tilpassa inndrivelsesprosessen for å passe til bransjen og kundane. Dette kan inkludera tilpassing av betalingsplanar eller tilbod om rabattar for å oppmuntre til tidlegare betaling.

  6. Beskyttelse av omdømme: Ved å handtera inndrivinga internt kan bedrifta bedre kontrollera korleis kundane opplever inndrivingsprosessen. Dette kan bidra til å beskytta omdømmet til bedrifta og unngå negative tilbakemeldingar.

  7. Lover og regler: Ved å bruke egen innkasso kan bedrifta vera sikker på at ho overheld gjeldande lover og reglar for inndriving. Dette bidrar til å unngå juridiske problem som kan oppstå med feilaktig inndriving.Fleksibilitet: Bedrifta har fleksibilitet til å tilpassa inndrivelsesprosessen basert på individuelle saker. Dette kan vera særleg nyttig når det gjeld å handtera kundar som har spesielle utfordringar eller behov.

  8. Bedre prognosar: Gjennom egen innkasso kan bedrifta samla data og innsikt om betalingsmønster og kundeadferd. Dette kan bidra til betre prognosar og strategisk planlegging.

Det er likevel viktig å merka seg at egen innkasso også kan ha sine utfordringar, inkludert behovet for dedikert tid og ressursar, potensielle konfliktar med kundar, og behovet for å forstå og følgja gjeldande lover og reglar for inndriving. Det er difor viktig at bedrifta vurderer nøye om egen innkasso er rett tilnærming for din spesifikke situasjon, og at ein har naudsynte retningslinjer og prosessar på plass for å handtera det effektivt. Kontakt oss gjerne for meir informasjon.

8 visninger0 kommentarer
Innlegg: Blog2_Post
bottom of page