Korona tiltak

Ingen av våre ansatte er direkte berørt av Korona, men flere
har barn i skolen som nå må holdes hjemme. Dette medfører at noen vil ha
hjemmekontor i ukene som kommer og vi må belage oss på noe redusert kapasitet.
Det vil være folk på kontoret i tiden fremover, men vi ønsker å bidra til den
nasjonale dugnaden så godt vi kan og vi ber derfor om at våre kunder unnlater å
oppsøke kontoret med mindre det er strengt nødvendig. Vi setter i så fall pris
på om dette avtales på forhånd.

Vi satser på at vi skal kunne jobbe som normalt og utføre de
tjenestene dere trenger. Vi må likevel be om forståelse for at noe lenger
responstid kan forekomme. Vi vil prioritere oppgaver som lønn og betalinger for
våre kunder, mens mindre viktige oppgaver må om nødvendig vente.

Med beste ønsker om at deres firma skal komme velberget ut
av denne situasjonen.