Remittering

Remittering er kostnandsbesparende da vi bokfører fakturaer samtidig som vi legger fakturaen inn på forfall og sender dette elektronisk til banken din. Du slipper med andre ord å bruke tid på å punche betalinger i nettbanken din.

tilbake