Merverdiavgift - Skatt

  • MERVERDIAVGIFT
  • Sumarum AS innehar en meget god kompetanse innenfor merverdiavgifts regelverket. Når det gjelder håndtering av mva-regelverket er det viktig at prosessenen blir gjort til riktig tid og i riktig rekkefølge.
  • Formelle feil kan i en rekke tilfeller føre til tap av fradragsrett for merverdiavgift og at skatteetaten foretar en beregning av «tilleggsavgift».
  • Innen Eiendomsbransjen eller for virksomheter som har salg/utleie av næringseiendommer, foreligger det en del forhold som gjør at feil behandling kan få meget store økonomiske konsekvenser. En må her være i forkant av problemstillingene, da en «reparasjon» i ettertid ofte ikke lar seg gjøre.
  • SKATT

Skattereglene er i stadig endring, dette gjør ofte regelverket komplisert og uoversiktlig for de næringsdrivende. Vi er til enhver tid oppdatert på regelverket og de føringene som ligger i statsbudsjettet.

Dermed kan vi til enhver tid hjelpe dere med en eventuell skatteplanlegging.

  • SKATTEFUNN

Skattefunn-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom skattefunn kan små og mellomstore bedrifter få 20% av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret (store bedrifter, 18%).

For nærmere informasjon om skattefunn kan være aktuelt for din bedrift, gå inn på denne linken. www.skattefunn.no

tilbake