Lønn

  • Registrering av lønnsgrunnlag fra kunde.
  • Utsending av lønnsslipper til ansatte på e-post eller via brevpost.
  • A-Meldingen
  • Terminoppgaver.
  • Betaling av skatt og arbeidsgiveravgift
  • Lønnsoppgave ved årsslutt.
  • Administrering av pensjonsavtaler.
  • Arbeidsavtaler.
  • tilbake