Årsoppgjør

  • Utarbeidelse av:
  • Avstemminger
  • Resultat - balanse- noter
  • Bistand til årsberetning
  • Aksjonærregisteroppgave
  • Skatteberegning
  • Innsending til regnskapsregisteret
  • Selvangivelse
  • tilbake